Wednesday, February 26, 2020

Ang Binatang si Aldrin Part 1

NocheBuena Espesyal:
"Mag-iingat ka Diego..."
Ito ang sambit ni Isang sa kaniyang asawa bago tuluyang umalis at iwan na silang mag-ina sa ospital...
NakaConfine ngayon si Isang dahil sa nakitang tumor sa kaniyang baga at napag- alamanang malaki't malala na ito dahil noong hindi pa siya gaanong nahihirapang huminga sa umpisa'y hindi niya ito iniinda't patuloy pa rin siya sa kaniyang paglalabada. Kalauna'y hindi na siya nakatiis dahil nakakaramdam na siya ng kirot sa tuhing humihinga siya...
Ang kaniyang asawa namang si Diego'y isang pedicab driver na nagsisimulang mamasada mula madaling araw hanggang gabi...
Hindi naman nagrereklamo ang mag-asawa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa buhay dahil wala na naman silang magagawa't ipinanganak silang dukha't mas lalo nalang silang nagsumikap para sa kanilang dalawang anak...
Kasama ngayon sa hospital ni Isang ang bunso nilang anak na babaeng si Dita na Grade Five sa isang public school na malapit lang sa kanilang sira-sirang barung-barong at ang kanila namang panganay na si Aldrin ay 18yrs old at magsisimula pa lamang mag-aral sa isang Automotive na Technical and Vocational Learning Center pagkapasok na pagkapasok ng darating na bagong taon. Binigyan ito ng Scholarship ng kanilang butihing Mayor sa nasabing Learning Center...
Lubusan ang pasasalamat ng buong pamilya nina Isang at Diego at sa kabutihang palad nama'y binibigyan sila ng tulong ng kanilang Mayor simula ng nakagawa si Aldrin ng isang napakaling bagay na tinanaw ng kanilang Mayor bilang isang napakalaking utang na loob sa binata...
Dalawang taon ring huminto si Aldrin sa Public HighSchool sa kadahilanang nagdesisyon itong maghanap ng trabaho dahil labis niyang nakitaan ang kaniyang mga magulang ng paghihirap sa kanilang ginagawa upang maitaguyod lamang silang dalawang magkapatid.
Ang matigas at pangungulit ni Aldrin na makatulong ay isa pa sa dahilan kaya hindi napigilan ng mag-asawa ang kanilang panganay dahil gusto talaga nitong mabigyan ng isang maginhawang buhay ang kaniyang bunsong kapatid na si Dita...
Sa loob ng isang tao'y nag-extra-extra itong si Aldrin sa palengke bilang kargador ng mga gulay kaya nama'y gumanda ang hubog ng pangangatawan ng binata. Bumagay sa kaniyang pagka-Ilonggo ang kaniyang maskuladong pangangatawan at kahit na sa murang edad nito sa pagbabanat ng buto'y naging mukhang mamang-mama ito kaya nama'y dagsaan din ang mga pangliligaw at alok sa binata ng mga babae't kahit lalaki na rin. Mabait si Aldrin at inuna muna niya ang kapakanan ng kaniyang bunsong kapatid kaya naman lumalayo ito sa mga baklang nag-aalok ng pera upang masipingan lang siya. Alam ni Aldrin na magiging madali ang pasok ng pera sa kaniya ngunit may prinsipyo siya't gusto niyang humarap sa mga taong may malinis na dangal...
Ang tanging nasa sa isipan lamang ni Aldrin ay ang matulungan ang kaniyang mga magulang para mapaginhawa't mabigyan ng magandang kinabukasan si Dita sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto sa marangal na trabaho...
Nang lumao'y naging barker ng mga pumapasadang mga jeepney si Aldrin at pagkatapos ay pinalad naman siyang mag-extra-extra bilang isang konduktor sa bus...
Naging kilala kasi si Aldrin ng mga driver dahil sa likas nitong pagiging magalang at matulungin...
Kapag nakakakita ang binata ng buntis, matanda o mga pasaherong may dala- dalang mabibigat na bitbitin o bagahe'y hindi nagdadalawang isip ito at mabilis pa sa alas-kuwatro ang pagtulong niya sa mga ito...
Minsan isang hapo'y may nakitang pitaka itong si Aldrin at naglalaman ng makapal na bugkos na salapi...
May mga ID din ng babaeng nagmamay-ari sa loob at iba pang mga mahahalagang mga resibo't iilang mga Credit Card...
Kahit ano pang pilit na pambubuyo ng ilang mga kaibigan ni Aldrin sa terminal na huwag ng isauli ang wallet at gamitin na lamang niya sa sariling panganga-ilangan nilang pamilya ang salapi'y hindi iyon pinakinggan ng binata dahil tumanim sa kaniyang puso't isipan ang mabubuting pangangaral sa kaniya ng kaniyang inang si Isang...
Agad namang isinauli ni Aldrin ang wallet sa nagmamay-aring babae at talaga namang laking pasasalamat nito sa kaniya...
Inusisa ng babae ang buhay ni Aldrin at naikuwento naman niya iyon sa babae. Kahit ano pang pagpupumilit ng babaeng bigyan ng pabuya itong si Aldri'y hindi ito tinanggap ng binata dahil ang salaping nasa sa wallet ng babae'y inilalaan para sa operasyon ng ama nito. Ang tanging tinanggap lamang ni Aldrin mula sa babae'y ang isang kahon ng Dunkin Donuts na ipinabili nito sa kaniyang katulong upang maiuwi ng binata bilang pasalubong kay Dita...
Masayang-masaya ang buong pamilya ni Aldrin dahil sa kaniyang ginawang kabutihan at hindi ito nagpabulag sa salapi. Gayun din naman nilang ikinatutuwa ang hindi niya pananamantala sa babaeng nagmagandang loob na bigyan siya ng pabuya...
Pagkalipas ng isang linggo habang naghahapunan ang mag-anak ay may kumatok sa kanilang barung-barong at laking gulat nilang lahat nang masilayan nila ang kanilang Mayor na nasa sa labas ng kanilang bahay. Personal na sinadya ni Mayor ang tirahan ni Aldrin upang pasalamatan ang binata dahil sa kabutihang loob nitong ginawa sa kaniyang kabit. Doon nagsimula ang magandang relasyon ng pamilya ni Aldrin kay Mayor...
Angkan ng mga Esanyol at Politician si Mayor at kilala ang pamilya nito bilang isang matuwid at maasahang opisyal ng bayan kaya naman sa napakabatang edad nito'y nagwagi bilang isang Konsehal nang malauna'y naging Vice Mayor at ngayon nga'y isa na itong Mayor sa edad na 38...
Binibigyan-bigyan sina Aldrin ni Mayor ng panggastos-gastos sa araw-araw para sa pamilya upang matustusan nila ang kanilang mga panganga-ilangan lalong- lalo na ang sa magkapatid kaya nama'y hindi na kinakailangan pa ng binatang magtrabaho pang muli at naipagpatuloy nito ang pag-aaral sa High School hanggang sa siya'y makatapos...
Kahit nama'y naabutan sila ng salaping galing sa kanilang Mayor ay nagpapatuloy pa din ang mag-asawa sa kanilang paghahanapbuhay at iniimpok nalang nila ang salaping ibinibigay ni Mayor para sa kinabukasan ng kanilang dalawang anak...
Sa kasawiang palad nama'y nagalaw rin ng mag-asawa ang kanilang naiimpok nang magkasakit nga itong si Isang...
Isang napakalaking dagok nito sa buong mag-anak lalong-lalo na't naConfine nga ang ilaw ng tahanan kung kailan pa nman nalalapit na ang Pasko...
Walang nagawa ang mag-amang Diego't Aldrin kung hindi lumapit kay Mayor upang humingi ng tulong pinansyal para maipagamot lamang si Isang na siya namang hindi tinanggihan ng kanilang Mayor...
Laking tuwa ng mag-ama sa kabutihang loob ng kanilang Mayor ngunit naglaho itong bigla nang hilingin niya sa mag-ama na kung maaari'y matikman niya si Aldrin kahit sa isang gabi lamang...
Noon lang nila nalamang isang Silahis pala ang pamilyado't nirerespeto ng lahat na Mayor ng kanilang lugar...
May mga balitang babaero ito ngunit wala talaga silang narinig ni isang mahinang sambit na gusto din nito ang kapwa nito lalaki...
Patas naman itong si Mayor at sinabing tutulungan niya sina Aldrin at hindi naman siya humihingi ng kapalit bagkus sinabi pa niyang isa lamang itong kahilingan na pupwedeng tanggihan nilang mag-ama...
Mabilis namang sumagot itong si Aldrin at pumayag na magpagamit sa butihing Mayor upang masuklian naman nito ang napakalaking tulong na ibinibigay nito sa kanilang pamilya...
Bago man tuluyang umalis ang mag-ama sa opisina nitong si Mayor ay pinagbilinan muna nito sila na pag-isipang mabuti ang kanilang desisyon at sabihin nalang sa driver na susundo kay Aldrin kung sasama ba ito o hindi.
Naki-usap din itong si Mayor na sikreto lang ang pagiging Silahis niya na naintindihan naman ng mag-ama...
Sinabi din ni Mayor sa kanila na hindi siya magdadamdam at nagpapasalamat siya sa binata sa madaliang pagpayag nito at maiintindihan naman niya kung sakaling magbago ang isip at hindi na pumayag itong si Aldrin at matiyaga siyang maghihintay na lamang sa panahong kusang loob nitong ibigay ang kaniyang hinihiling...
Bago pa man umuwi sa bahay ang mag-ama'y naghiwalay sila...
Pinuntuhan muna ni Diego sina Isang at Dita sa ospital at pinauwi na lang niya itong si Aldrin...
Hindi maipaliwanag ni Diego ang kaniyang nararamdaman habang tinitignan niya ang nakaratay niyang asawa habang sinusubuan ito ng pagkain ng kaniyang bunso. Malaki ang pasasalamat sa puso ni Diego't tutulungan sila ni Mayor ngunit nanliliit naman siya sa kaniyang sarili sa desisyong isakripisyo ng kaniyang panganay ang kamusmusan nito kapalit ng maayos na kalagayan ni Isang...
Napakabuti ni Mayor sa kanila kaya naman bago sila maghiwalay ng anak ay binigyan na lamang niya ng payo si Aldrin at ipinaalala dito ang sinabi ni Mayor sa kanila na pag-isipang mabuti ang desisyong binitawan ni Aldrin...
...
...
...
Pagka-uwing pagkauwi ni Aldrin ay naglinis muna siya ng kanilang barung- baraong at naglaba pagkatapos nito'y tumungo na siya sa palikuran upang maligo at linising mabuti ang kaniyang katawan...
Hindi naman masama ang kalooban nitong binata at tanging pasasalamat lamang ang laman ng kaniyang puso para kay Mayor. Kung wala itong si Mayor ay hindi nila alam kung saan kukuha ng tulong upang maipagamot lang niya ang kaniyang ina...
Habang sinasabong maige ni Aldrin ang kaniyang katawa'y inaalala niya ang mga naririnig niyang kuwentuhan ng mga jeepney driver at ang ilang mga Barker sa terminal tungkol sa pagpapligaya ng babae. Wala pang karanasan sa pakikipagtalik ang binatang si Aldrin ngunit mulat na siya sa ganoong mga bagay sa kaniyang edad. Nakakapagbasa din naman siya ng mga bastos na tabloid na siya namang laging binibili ng mga tao sa terminal...
Alam ni Aldrin na hindi sapat ang kaniyang katawan upang masuklian ang kabutihan sa kanila ni Mayor at talaga namang itinatak ng binata sa kaniyang isipan na anumang naiising gawin sa kaniya nitong butihing si Mayor ay hindi siya tututol bagkus ay pipilitin pa niyang mapaligaya ito...
Nang dumating na sa bahay si Diego'y kaagad-agad niyang niyakap itong si Aldrin...
"Mag-iingat ka anak..."
Ito lang ang sinabi ni Diego sa panganay niya at tumungo na ito sa kanilang maliit na kuwarto nilang mag-asawa't hindi na ito lumabas pa...
Ayaw niyang makitang lumisan si Aldrin dahil alam nito kung saan at ano ang gagawin ng binata at labis siyang nahihiya sa kaniyang anak...
...
...
...
Pasado alas-nuebe na nang makarating ang sasakyang sumundo kay Aldrin sa isang di kalayuang Resort na pagmamay-ari ni Mayor at agad-agad namang sinamahan siya sa kuwarto kung saa'y naghihintay sa kaniya ang matulungin na Mayor...
...
...
...
Medyo kinakabahan ang binatang si Aldrin nang isinara na ng driver ni Mayor ang pintuan nang nakapasok na siya sa silid kung saan siya sisipingan nitong si Mayor...
"Salamat sa pagbibigay mo ng hinihiling ko..."
Ang malahanging sinabi ni Mayor sa binatang si Aldrin...
Ikinurap-kurap ng binata ang kaniyang mga mata upang aninagin si Mayor dahil ang tanging ilaw lang na nakabukas ay ang ilaw sa banyo ng silid na bahagyang naka-uwang lang ang pintuan...
"Gusto mo bang kumain muna..."
"Hindi na po..."
"Huwag ka ng mahiya sa akin..."
"Isa itong malaking bagay para sa akin Aldrin..."
"Salamat..."
"Ako nga po ang dapat magpasalamat po sa inyo Mayor..."
Ito ang naging palitan ng usapan nila ni Mayor habang hinuhubad na ni Aldrin ang kaniyang mga damit...
Huhubarin na sana ni Aldrin ang kaniyang brief nang nagwika itong si Mayor...
"Huwag muna..."
"Halika rito..."
Medyo nararamdaman na ni Aldrin ang pang lalamig dahil sa nerbiyos habang papalapit siya sa kama kung nasasaan nakaupo itong si Mayor na nakasandal sa Head Rest ng kama...
Medyo nasasanay na ang mga paningin ni Aldrin sa dilim...
Naaaninag na ng binata ang bruskong pangangatawan nitong 6 footer na gym fit nilang Mayor...
Kahit sa kadilima'y kitang-kita niya ang pormadong katawan nito mula ulo hanggang paa...
Kitang-kita rin ng binata ang malaking bukol na nasa sa loob ng puting Hanes na underwear na suot-suot ni Mayor...
Maraming humahanga sa kanilang Mayor dahil kitang-kita dito ang pagiging Half- Breed na Spanish-Filipino. Hindi rin naman masisi ni Aldrin ang kanilang balbas saradong Mayor kung nagkakaroon ito ng mga kabit na katulad ng babaeng kaniyang pinagsaulian ng napulot niyang wallet...
Medyo nabigla itong si Aldrin nang hinawakan ng mainit na kamay ni Mayor ang kaniyang bisig upang alalayan siyang sumampa na sa kama...
"Relax ka lang..."
Bulong ni Mayor habang inaakay niya si Aldrin para maupo sa kaniyang mga hita't humarap sa kaniya...
Damang-dama ng mga makikinis na hita ng binata ang matigas at ang mga kakaunting balbon sa mga hita ng kanilang 38yrs old na Mayor...
"Akong bahala sa iyo Aldrin..."
Ang ibinulong lang ni Mayor kay Aldrin nang inilapit niya ang kaniyang bibig sa tainga ng binata...
Damang-dama ni Adrin ang mainit na hininga ni Mayor sa kaniyang tainga...
Medyo napaigtang ang kaniyang katawan ng binata nang inilapat ni Mayor ang kaniyang matitikas na palad sa kaniyang musmos at birhen na katawan...
"Uuugghhhh...."
Hindi napigilan ng binata ang mapa-ungol ng mahina nang naramdaman niyang hinihimas-himas ng maiinit na palad ni Mayor ang kaniyang hita... likuran.... tagiliran...
Kasabay ng malamyang paglalapat ng mga labi nito sa kaniyang makinis na leeg...
"Aaagghhh..."
Matindi ang kilabot at masarap na kuryenteng biglaang sumirit sa binata nang pinasadahan ng mainit at basang-basa sa laway na dila ni Mayor ang kaniyang leeg pataas at papunta sa kaniyang tainga...
"....Mayor...."
Ang mahinang nasambit nalang ni Aldrin kasabay ng mahigpit niyang paghawak sa matitigas at maskuladong balikat ni Mayor nang ipinasok nito ang kaniyang dila sa loob ng tainga ng binata...
Inakap ng mahigpit ni Mayor ang binatang nakakanlong paharap sa kaniya upang lalo niyang madama ang katawan nito't magpakasasa sa tainga ni Aldrin...
Mas lalong pinag-igihan nitong silahis na Mayor ang paghimas sa katawan ni Aldrin nang maramdaman niyang yumakap na rin ito sa kaniya't unti-unting tumitigas na ang titi nito na nasa sa loob ng brief nitong si Aldrin...
"....Ahhh....Mayor..."
Ang mahina't may kahalong deliryong nasambit ni Aldrin nang tuluyang nadama niya ang init na nagmumula sa matigas na pangangatawan ni Mayor...
Napahawak nalang si Aldrin sa ulo ni Mayor nang maramdaman niya ang napakalaki't malakbakal sa tigas na sandata ni Mayor nang hinawakan siya nito sa kaniyang maumbok na puwitan at idiniin ng maiige ang kaniyang balakang upang magdikit ang namumukol nilang harapan...
"Masasarap ka..."
Ang sinigurado ni Mayor sa nakapikit na si Aldrin matapos siyang magsawa sa tainga nito...
Agad namang inilapit niya ang kaniyang mukha sa binata't hinalikan ito sa nakatikom na mapulang labi niyo ng marahan...
Humigpit ang pagkakahawak ni Aldrin sa ulo nitong si Mayor nang ipinasok nito sa kaniyang bibig ang mahaba't mainit nitong dila at sinimulang galugarin at laruin na nito ang dila ng binata...
Nararamdaman na ng bawat isa sa kanila ang matigas na titi ng kasiping...
Unti-unting gumalaw na rin ang mga kamay nitong si Aldrin upang sabayan ang panghihimas na ginagawa sa kaniya ni Mayor...
Iginalaw na rin niya ang kaniyang dila upang salubungin ang malikot na dila ni Mayor na nasa sa loob ng kaniyang bunganga hanggang sa magpalitan na sila ng kanilang mga laway at ang iba'y tumagas na sa gilid ng kanilang mga bibig...
To Be Continued
Share:

0 comments:

Post a Comment